Hvad handler denne side om ?

Udviklingsingeniør Ole Erik Toft

 22-05-2019

Lige nu handler det om at vælge en politiker, som vil gøre noget ved de ulovligheder vi nu oplever på solcelle-området. Her tænker jeg først og fremmest på, at vi er opdelt i heldige ejere, som har fået en summerende El-måler (der måler forbrug og afgifter korrekt), og så alle de uheldige, som har fået en fase-måler, der måler forkert.

Læs min rystende kontakt med Cerius (Net-selskab for Seas-nve), som hårdnakket påstår, at deres fase-måler ikke måler forkert. Klik på fanen "solcelleejer" og dernæst "Folketingsvalg 2019".

Jeg oplyser, sidst i min beretning, e-mail adresser på de nuværende partiers energi-ordførere, som jeg alle har kontaktet med kritik og den "gulerod", at der vil være et "potentielt" antal stemmer i at arbejde for ordnede forhold, og lidt politiker anstændighed , nemlig ca. 200.000 stemmer ! Bemærk dog, at jeg endnu ikke har fået noget feed-back !

Det er jo valgkamp, og det er traditionelt et spørgsmål om at hænge plakater op, og love "guld og grønne skove" til enhver åben mikrofon - uagtet, at man er lige så hurtig til at løbe fra det hele, efter valget !

 

12-02-2019

OPRÅB TIL ALLE PRIVATE DANSKE SOLCELLE-EJERE.

Alle os, der stolede på solcelleloven, bliver nu snydt for ”års nettomåler ordningen” og meget mere !

Da vi samlet investerede i solceller for ca. kr. 12.000.000.000,- for at Folketinget kunne opfylde EU’s påbud om en mere alsidig ”grøn” omstilling, kunne den daværende regering undgå at udskrive tilsvarende NYE SKATTER til alle. ”Takken” er, at solcelle-ejerne nu igen skal STRAFFES med alle afgifterne, tarifferne, ”skæv momsafregning” og sågar nogle El-målere, som måler forbrug og afgifter forkert !!!

Den eneste forening, som magter at varetage danske energiforbrugeres rettigheder, hedder DENFO.

DENFO har stævnet Energiministeren for at bryde aftalerne i ”Solcelle-loven”. En sådan sag kommer til at koste mange penge til advokatbistand, sagsomkostninger mm, men igennem det seneste år står tilgangen af medlemmer slet ikke mål med, at ca. 85.000 husstande er kommet i klemme.

Det første man bør gøre er, at melde sig ind i DENFO (det koster kr. 400,- /år).

Hvis man også vil være part i stævnings-sagen, skal man desuden indbetale et støttebeløb på min. kr. 300,- til en særlig konto. Husk, at man skal skrive sit navn, sin adresse og telefon-nummer i feltet ”indbetaler”.

Bemærk, at dette kræver, at man markerer, at der skal bruges mere plads til ”meddelelser fra indbetaler”.

Jeg fik et chok, da jeg i går læste på en nyheds-portal, at det kun er ca. 1300 solcelleejere, som er part i denne sag.

Det må vi da kunne gøre meget bedre – det handler jo om vores fremtidige privatøkonomi, og at forlange almindelig anstændighed fra vores politikere !

Da man, i forbindelse med stævnings-sagen, også vil kræve en form for erstatning for ”brud på aftalen” og de følger, det har medført, forholder det sig sådan, at det kun er ”med-sagsøgerne”, der kommer i betragtning her.

DERFOR – STØT NU OP – FOR JERES EGEN SKYLD !!

Husk at sende dette link videre til alle venner og bekendte, som også kommer i klemme – jo flere vi er – jo bedre !

 

01-02-2019

Læs om seneste nyt under fanen SOLCELLEEJER og derefter SENESTE NYT. Det er om den nye Flex-afregning, som kommer til at ramme alle solcelleejere, idet ”års-netto-måler-ordningen”afløses af time-afregning til variable El-produktionspriser. Vi bliver samtidig tvunget til at sælge vores El-produktion til El-selskabet ”Vindstød”, som historisk set har haft afregningspriser for køb af strøm imellem 11,5 øre og 29,3 øre pr. kWh.

Husk, at vi alle skal tilmelde os til denne aftale – som Energistyrelsen har indgået – via Vindstøds hjemmeside. De kræver, at vi oplyser navn, adresse, VE gruppe og bankkonto nummer.

For alle VE grupper - dog med undtagelse af Gr. 6 - opkræver Vindstød tillige et abonnement på noget med kr. 19,- pr. måned, ligesom man taler om en avance på 4 øre pr. kWh. Bemærk, at der således bliver tale om, at man trækker det beløb, man kommer til at skylde dem, i de sol-fattige måneder.

Når man tilmelder sig, skal man passe på, for der sker typisk den "fejl", at man så lige pludselig også er El-kunde. På Trust Pilot kan man læse, om dette er en god ide ! Går det galt, kan man ringe til Vindstøds Solcelle afd. på tlf. 88 63 88 65, og checke hvordan man er oprettet.

Når vi herefter skal købe 1 kWh, skal vi betale fuld produktions pris incl. moms, men der er ikke noget, der hedder ”moms retur” ved salg. Kun El-afgiften, Net- og Rådigheds-tarif, samt PSO er stadig på "års netto-måler" ordningen, og det er så her, at den store forskel kommer afhængig af hvilken El-måler man har fået opsat.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt har godt nok bedt Energistyrelsen om at se på sagen igen, for at man undgår at ”trække håret helt af de ramte solcelleejere”. Svaret gives i en pressemeddelelse, og det er ganske klart. Flexafregning er noget der indføres ved lov, og dette skal omfatte alle El-kunder i DK.

SKAT har også været inde over, men de har heller ingen betænkeligheder ved at ”skide” på solcelleloven, så nu ved vi hvor vi står – ”I lort til anklerne – og med hovedet nedad”.

Energistyrelsen har nu også undersøgt påstanden om, at visse El-målere – de såkaldte individuelle fase målere – måler og beregner forbrug og tariffer forkert i forhold til de korrekt målende ”summerende” El-målere. Man indrømmer, at de måler forskelligt, men at det ”kun” er nogle få hundrede kroner i gennemsnit pr. år. Det godtgøres også, at der ikke er noget forkert/ulovligt i, at de to målertyper er fordelt ca. 50/50 til solcelleejerne, og så kommer der en omgang ”lirum – larum” og en masse paragraffer. FAKTA er, at El-loven beskytter os forbrugere imod forskelsbehandling og subjektive El-regninger.

Endelig kommer der en anbefaling af, at nye solcelle-anlæg forsynes med summerende målere, idet disse er nemmere at forstå/forklare funktionen af. Ligeledes vil man anbefale, at man giver nuværende anlægs-ejere tilladelse til at udskifte til en summerende måler, men det bliver så for egen regning. Nu falder ”kæden” s’gu helt af !!

Hvordan kan Energistyrelsen forsøge at forklare Ministeren, at det hele faktisk er helt OK med sådan en gang løgnehistorier. Man forvrænger jo også fakta, når man beregner fejlene som et middeltal. Det er jo netop et spørgsmål om forskelsbehandling – altså forskellen imellem dem der snydes minimalt og maximalt. Her er der næsten ingen grænser for, hvor galt en fase-måler kan registrere forbrug og tariffer.

Det hele drejer sig om, hvilke faser de ”store” forbrugsgoder er tilsluttet, hvornår de typisk benyttes, og hvor meget ens solcelleanlæg producerer samtidigt. Man kan faktisk optimere sig frem til et lidt mindre fejlresultat, men det kræver meget indsigt og en meget dygtig el-installatør. Bemærk dog, at det ikke er flere ekstra udgifter, vi står og mangler, nu hvor ”tæppet” bliver flået væk under vores privatøkonomi !!!

Politikerne vender det døve øre til, og sætter kikkerten for det blinde øje !

 

Tidligere stunts:

Energiministeren lover nu oliefyrsejere, at de kan udskifte de gamle anlæg med nye "Grønne" Luft/Vand varmepumper på lejebasis. Fem store energiselskaber skal stå for "All Inclusive" løsningen, og ministeren "garanterer" at kunderne kan få strøm til pumperne for kun Kr. 0,90 pr. KWh. Dette er en forsøgsordning - så hvor længe mon "garantien" gælder ?

Her i 2019 er der HELLER IKKE skyggen af dette "Politiker-løfte", ligesom de 25 millioner SKATTE-KRONER, som er kastet efter projektet, IKKE kom OK's kunder til gode i form af billigere strøm til de meget "sultne" varmepumper !

 

GOD LÆSELYST, selv om det er uhyggeligt !

Spørgsmål, eller gode og dårlige oplevelser, kan sendes til mig via:

bulldoggen@kritiskforum.dk 

 

PS ! Da ingen instanser har fundet det nødvendigt at underrette de mange solcelle-ejere, må vi selv forsøge at sprede budskabet. Her kan alle deltage ved at sende linket videre til venner, bekendte, kollegaer o.s.v. som også vil blive ramt af de mange "hovsaløsninger". 

Send også gerne kommentarer til siden og evt. forslag til, hvordan vi bedst muligt påvirker vores politikere til at stoppe de urimeligheder vi nu oplever. På forhånd tak for hjælpen !!