Ministeren

Dato 15. juni 2017

J nr. 2017 - 1826

 

Flexafregning

 

Kære Ole Erik Toft

 

Tak for din henvendelse om flexafregning og opkrævning af nettariffer.

Som bekendt giver flexafregning mulighed for, at elforbruget måles og opgøres time for time hos samtlige kundegrupper. Når Energinet.dk i samråd med branchen ønsker at indføre flexafregning, skyldes det blandt andet, at flexafregning understøtter et mere fleksibelt forbrug. Implementering af flexafregning sker efter anmeldelse til Energitilsynet, som skal godkende den ønskede model. Sker det, kan den nye model anvendes.

Det er i den forbindelse vigtigt for mig at understrege, at Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der på baggrund af Energinet.dks anmeldelse vurderer om flexafregning kan godkendes og omfatte årsbaserede anlæg. Der er altså ikke nogen politisk involvering i denne proces, og det ligger derfor uden for min beføjelse som minister at blande mig i Energitilsynets vurdering.

Jeg forholder mig dog positivt til, at flexafregning giver elforbrugerne mulighed for løbende at blive afregnet for deres faktiske forbrug, og at flexafregning på den måde kan medvirke til et mere fleksibelt elforbrug til gavn for både elforbrugere og elsystemet.

Når det er sagt, kan jeg selvfølgelig godt forstå, at det er ærgerligt at skulle betale mere for en vare, end man har gjort tidligere. Du skal dog være opmærksom på, at forslaget ikke vedrører den fritagelse, som blandt andre ejere af solceller har i forbindelse med PSO og elafgift.

Hvad angår nettariffer, mener jeg, som jeg også skrev til dig i mit svar til dig af 5. februar 2017, at det er rimeligt, at solcelleejerne over tariffen betaler for de omkostninger, de giver anledning til.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Chr. Lilleholt

 

Side 1/1

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

 

Stormgade 2-6

1470 København K

 

T: +45 3392 2800

E: efkm@efkm.dk   

www.efkm.dk