Hvad handler denne side om ?

Udviklingsingeniør Ole Erik Toft

 

23-09-2019

Københavns Byrets Dom i DENFO-sagen.

 

Der er nu faldet dom i DENFOs sag mod den tidligere Energiminister Lars Chr. Lilleholt og hans ministerium. Desværre er søgsmålet blevet misforstået, så sagen IKKE har handlet om de forhold, som er blevet rejst. Det væsentligste i stævningen mod ministeren var den gradvise forringelse af solcelleloven, den åbenlyse forskelsbehandling af solcelleejerne, som har fået tildelt to forskellige El-målere, hvoraf den ene måler korrekt, mens den anden giver et forkert afgiftsgrundlag, og dermed en dyrere El-regning og endelig den delvise ophævelse af den 20 årige garantiperiode, med den såkaldte ”Netto-måler-ordning”, som hele Folketinget bakkede op om, i forbindelse med solcelleloven fra 2010.

Uden denne lov, havde ingen private investeret i solceller og regeringen havde været nødt til at udskrive nye skatter, for at opfylde EU’s krav om en alsidig ”grøn” omstilling. De 85.000 private husstande der stolede på den nye lov, investerede i alt kr. 12.000.000.000,- i projektet. Dette sparede alle de danske husstande for ca. Kr.  7.000,- pr. husstand, i ekstra skat til den grønne omstilling.

Da sagen er blevet fordrejet af både anklager og forsvarer, kan det ikke undre, at dommen godtgør, at DENFO har tabt sagen, i denne 1. omgang. DENFO forsøger dog at forfølge sagen, og få rettet alle misforståelserne.

De mange misforståelser betyder desværre også, at sagen IKKE opfattes som principiel, selv om man er løber fra en aftale, som hele Folketinget bakkede op om. Man overtræder også El-loven, ved at forskelsbehandle solcelleejerne med forskellige El-målere således, at omkring 50% af os skal betale en El-regning som IKKE er objektiv, og som tilmed er stærkt diskriminerende.

Sagen er således så principiel, som den overhovedet kan blive !!

Vi var ellers nogle danskere som mente, at vi levede i et Retssamfund, men nu er vi nok omkring 150.000 mennesker, der lige bør revurderer denne ”vildfarelse”.

 

1-09-2019

Jeg har allerede forsøgt at finde ud af, hvordan man kan se forskel på El-målerne, men her er der også lagt ”røgslør ud”, idet det kun er Kamstrup’s målere, der kan ”identificeres” via type-nummeret. Har man en Kamstrup El-måler, skal dennes typenummer slutte på enten 11, 12 eller 13, for at der er tale om en summationsmåler. Ved alle andre fabrikater, er man nødt til at kontakte sit El-Net selskab, men pas på, for man forsøger sig blot med, at deres målere sandelig måler korrekt. Det gør de også - historisk set, men IKKE hvis man har et solcelleanlæg !!

Da jeg kontaktede SEAS om emnet, meldte man blot ”hus forbi”, og henviste til Netselskabet Cerius, som dækker Vestsjælland og Lolland-Falster, Møn og nogle småøer. Da jeg ville foretage en rund-ringning, fik jeg et chok. Vi har ikke mindre end 17 store og 24 navngivne små Net-selskaber i Danmark. Sikke en masse marmor, røgfarvet glas, designermøbler, store direktionsbiler, entreprenørmaskiner, arbejdende og administrerende medarbejdere vi så skal betale til. Man skal huske, at vi nok har endnu flere El-selskaber, men disse skal jo være – nå ja – mere eller mindre konkurrencedygtige. Det skal Net-selskaberne ikke, idet vi alle er tvunget til at benytte netop de lokale Net-selskabers kobber-ledninger, jordkabler og transformatorer mm, der hvor vi bor.

 

22-05-2019

Læs min rystende kontakt med Cerius (Net-selskab for Seas-nve), som hårdnakket påstår, at deres fase-måler ikke måler forkert. Klik på fanen "solcelleejer" og dernæst "Folketingsvalg 2019".

Jeg oplyser, sidst i min beretning, e-mail adresser på de nuværende partiers energi-ordførere, som jeg alle har kontaktet med kritik og den "gulerod", at der vil være et "potentielt" antal stemmer i at arbejde for ordnede forhold, og lidt politiker anstændighed , nemlig ca. 200.000 stemmer ! Bemærk dog, at jeg endnu ikke har fået noget feed-back !

Det er jo valgkamp, og det er traditionelt et spørgsmål om at hænge plakater op, og love "guld og grønne skove" til enhver åben mikrofon - uagtet, at man er lige så hurtig til at løbe fra det hele, efter valget !

 

12-02-2019

OPRÅB TIL ALLE PRIVATE DANSKE SOLCELLE-EJERE.

Alle os, der stolede på solcelleloven, bliver nu snydt for ”års nettomåler ordningen” og meget mere !

Da vi samlet investerede i solceller for ca. kr. 12.000.000.000,- for at Folketinget kunne opfylde EU’s påbud om en mere alsidig ”grøn” omstilling, kunne den daværende regering undgå at udskrive tilsvarende NYE SKATTER til alle. ”Takken” er, at solcelle-ejerne nu igen skal STRAFFES med alle afgifterne, tarifferne, ”skæv momsafregning” og sågar nogle El-målere, som måler forbrug og afgifter forkert !!!

Den eneste forening, som magter at varetage danske energiforbrugeres rettigheder, hedder DENFO.

DENFO har stævnet Energiministeren for at bryde aftalerne i ”Solcelle-loven”. En sådan sag kommer til at koste mange penge til advokatbistand, sagsomkostninger mm, men igennem det seneste år står tilgangen af medlemmer slet ikke mål med, at ca. 85.000 husstande er kommet i klemme.

Det første man bør gøre er, at melde sig ind i DENFO (det koster kr. 400,- /år).

Hvis man også vil være part i stævnings-sagen, skal man desuden indbetale et støttebeløb på min. kr. 300,- til en særlig konto. Husk, at man skal skrive sit navn, sin adresse og telefon-nummer i feltet ”indbetaler”.

Bemærk, at dette kræver, at man markerer, at der skal bruges mere plads til ”meddelelser fra indbetaler”.

Jeg fik et chok, da jeg i går læste på en nyheds-portal, at det kun er ca. 1300 solcelleejere, som er part i denne sag.

Det må vi da kunne gøre meget bedre – det handler jo om vores fremtidige privatøkonomi, og at forlange almindelig anstændighed fra vores politikere !

Da man, i forbindelse med stævnings-sagen, også vil kræve en form for erstatning for ”brud på aftalen” og de følger, det har medført, forholder det sig sådan, at det kun er ”med-sagsøgerne”, der kommer i betragtning her.

DERFOR – STØT NU OP – FOR JERES EGEN SKYLD !!

Husk at sende dette link videre til alle venner og bekendte, som også kommer i klemme – jo flere vi er – jo bedre !

(Tilføjet sep. 2019)

PS! Efter dette Opråb blev offentliggjort, meddelte DENFO, på deres hjemmeside, at tilgangen af nye medlemmer og tilslutningen til retssagen var "eksploderet". I løbet af kort tid var der tale om en fordobling, og tilgangen fortsætter. At DENFO tager hele æren for dette faktum, kan jeg sagtens leve med.

Alle kneb gælder jo, og vi er alle bedst tjent med at være så mange som muligt om denne sag. Jeg har hørt, at forsvaret totalt har misforstået sagsanlægget, som om det kun omhandlede afgifternes størrelse i Kr. og ører. Dette styrker vores sag gevaldigt.

Det gælder jo fortsat det faktum, at solcelleloven er en nedskrevet aftale, som garanterede nogle lempelige regler i 20 år. Sagen drejer sig derfor om de mange brud på denne aftale, ministeransvaret overfor forbrugerne, og så den helt urimellige forskelsbehandling vi oplever, idet vi solcelleejere har fået to forskellige El-målere, hvoraf den ene registrerer afgiftsgrundlaget forkert.

 

01-02-2019

Læs om seneste nyt under fanen SOLCELLEEJER og derefter SENESTE NYT. Det er om den nye Flex-afregning, som kommer til at ramme alle solcelleejere, idet ”års-netto-måler-ordningen”afløses af time-afregning til variable El-produktionspriser. Vi bliver samtidig tvunget til at sælge vores El-produktion til El-selskabet ”Vindstød”, som historisk set har haft afregningspriser for køb af strøm imellem 11,5 øre og 29,3 øre pr. kWh.

Husk, at vi alle skal tilmelde os til denne aftale – som Energistyrelsen har indgået – via Vindstøds hjemmeside. De kræver, at vi oplyser navn, adresse, VE gruppe og bankkonto nummer.

For alle VE grupper - dog med undtagelse af Gr. 6 - opkræver Vindstød tillige et abonnement på noget med kr. 19,- pr. måned, ligesom man taler om en avance på 4 øre pr. kWh. Bemærk, at der således bliver tale om, at man trækker det beløb, man kommer til at skylde dem, i de sol-fattige måneder.

Når man tilmelder sig, skal man passe på, for der sker typisk den "fejl", at man så lige pludselig også er El-kunde. På Trust Pilot kan man læse, om dette er en god ide ! Går det galt, kan man ringe til Vindstøds Solcelle afd. på tlf. 88 63 88 65, og checke hvordan man er oprettet.

Når vi herefter skal købe 1 kWh, skal vi betale fuld produktions pris incl. moms, men der er ikke noget, der hedder ”moms retur” ved salg. Kun El-afgiften, Net- og Rådigheds-tarif, samt PSO er stadig på "års netto-måler" ordningen, og det er så her, at den store forskel kommer afhængig af hvilken El-måler man har fået opsat.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt har godt nok bedt Energistyrelsen om at se på sagen igen, for at man undgår at ”trække håret helt af de ramte solcelleejere”. Svaret gives i en pressemeddelelse, og det er ganske klart. Flexafregning er noget der indføres ved lov, og dette skal omfatte alle El-kunder i DK.

SKAT har også været inde over, men de har heller ingen betænkeligheder ved at ”skide” på solcelleloven, så nu ved vi hvor vi står – ”I lort til anklerne – og med hovedet nedad”.

Energistyrelsen har nu også undersøgt påstanden om, at visse El-målere – de såkaldte individuelle fase målere – måler og beregner forbrug og tariffer forkert i forhold til de korrekt målende ”summerende” El-målere. Man indrømmer, at de måler forskelligt, men at det ”kun” er nogle få hundrede kroner i gennemsnit pr. år. Det godtgøres også, at der ikke er noget forkert/ulovligt i, at de to målertyper er fordelt ca. 50/50 til solcelleejerne, og så kommer der en omgang ”lirum – larum” og en masse paragraffer. FAKTA er, at El-loven beskytter os forbrugere imod forskelsbehandling og subjektive El-regninger.

Endelig kommer der en anbefaling af, at nye solcelle-anlæg forsynes med summerende målere, idet disse er nemmere at forstå/forklare funktionen af. Ligeledes vil man anbefale, at man giver nuværende anlægs-ejere tilladelse til at udskifte til en summerende måler, men det bliver så for egen regning. Nu falder ”kæden” s’gu helt af !!

Hvordan kan Energistyrelsen forsøge at forklare Ministeren, at det hele faktisk er helt OK med sådan en gang løgnehistorier. Man forvrænger jo også fakta, når man beregner fejlene som et middeltal. Det er jo netop et spørgsmål om forskelsbehandling – altså forskellen imellem dem der snydes minimalt og maximalt. Her er der næsten ingen grænser for, hvor galt en fase-måler kan registrere forbrug og tariffer.

Det hele drejer sig om, hvilke faser de ”store” forbrugsgoder er tilsluttet, hvornår de typisk benyttes, og hvor meget ens solcelleanlæg producerer samtidigt. Man kan faktisk optimere sig frem til et lidt mindre fejlresultat, men det kræver meget indsigt og en meget dygtig el-installatør. Bemærk dog, at det ikke er flere ekstra udgifter, vi står og mangler, nu hvor ”tæppet” bliver flået væk under vores privatøkonomi !!!

Politikerne vender det døve øre til, og sætter kikkerten for det blinde øje !

 

Tidligere stunts:

Energiministeren lover nu oliefyrsejere, at de kan udskifte de gamle anlæg med nye "Grønne" Luft/Vand varmepumper på lejebasis. Fem store energiselskaber skal stå for "All Inclusive" løsningen, og ministeren "garanterer" at kunderne kan få strøm til pumperne for kun Kr. 0,90 pr. KWh. Dette er en forsøgsordning - så hvor længe mon "garantien" gælder ?

Her i 2019 er det ikke ret mange, der har set skyggen af dette "Politiker-løfte", ligesom de 25 millioner SKATTE-KRONER, som er kastet efter projektet, IKKE kom OK's kunder til gode i form af billigere strøm til de meget "sultne" varmepumper !

Jeg har dog nu erfaret, hvordan projektet er "skruet" sammen, og det kan man læse om under fanen "Varmepumper" og så fanen "OK's Nærvarme". Der er ikke helt rent mel i posen !!

 

GOD LÆSELYST, selv om det er uhyggeligt !

Spørgsmål, eller gode og dårlige oplevelser, kan sendes til mig via:

bulldoggen@kritiskforum.dk 

 

PS ! Da ingen instanser har fundet det nødvendigt at underrette de mange solcelle-ejere, må vi selv forsøge at sprede budskabet. Her kan alle deltage ved at sende linket videre til venner, bekendte, kollegaer o.s.v. som også vil blive ramt af de mange "hovsaløsninger". 

Send også gerne kommentarer til siden og evt. forslag til, hvordan vi bedst muligt påvirker vores politikere til at stoppe de urimeligheder vi nu oplever. På forhånd tak for hjælpen !!